Општи услови продаје

Ове услове продаје закључује ГХО АХК СПРЛ (0699.562.515) седиште се налази БОУЛЕВАРД ЕДМОНД МАЦХТЕНС 172 Бок 1 1080 МОЛЕНБЕЕК-САИНТ-ЈЕАН БЕЛГИЈА у даљем тексту ГХО АХК СПРЛ и са друге стране, било која природна или правно лице које жели да изврши куповину путем веб странице ГХО АХК СПРЛ, у даљем тексту „купац“.

Објект:

садашњи услови продаје имају за циљ да дефинишу уговорне односе између ГХО АХК СПРЛ и купца и услове који се примењују на сваку куповину обављену преко ГХО АХК СПРЛ, било да је купац професионалац или потрошач. Стицање добра или услуге путем ове веб локације подразумева прихватање ових услова продаје без резерве од стране купца. Ове услови продаје имаће предност над било којим другим општим или посебним условима које ГХО АХК СПРЛ није изричито одобрио. ГХО АХК СПРЛ задржава право да измени своје услове продаје у било ком тренутку. У овом случају, важећи услови ће бити они који су на снази на датум наруџбе од стране купца. Карактеристике понуђених добара и услуга: Понуђени производи и услуге наведени су у каталогу објављеном на ГХО АХК СПРЛ. Ови производи и услуге нуде се у оквиру расположивих залиха. Сваки производ прати опис који је саставио добављач. Фотографије у каталогу су што верније, али не могу да обезбеде потпуну сличност са понуђеним производом, посебно у погледу боја.

Цене:

Цене у каталогу су цене са ПДВ-ом, узимајући у обзир ПДВ важећи на дан наруџбе; ЗА БЕЛГИЈУ, ЗА ДРУГЕ ЗЕМЉЕ ЦЕНЕ СЕ НЕ ПОРЕЗУЈУ, свака промена стопе може се одразити на цену производа или услуга.

ГХО АХК СПРЛ задржава право да измени своје цене у било ком тренутку, с тим да ће цена наведена у каталогу на дан поруџбине бити једина применљива за купца.

Наведене цене укључују „или не укључују“ трошкове обраде поруџбина, транспорта и испоруке под условом да се одвијају у географским областима наведеним у наставку.

Наруџбе:

Купац који жели да купи производ или услугу мора:

  • попуните образац за идентификацију на којем ће назначити све захтеване детаље или ће дати број своје муштерије ако га има;
  • попуните образац за наручивање путем интернета дајући све референце одабраних производа или услуга;
  • потврдите своју поруџбину након што сте је проверили;
  • извршити уплату у прописаним условима;
  • потврдите своју поруџбину и уплату.

Потврда поруџбине подразумева прихватање ових услова продаје, признање савршеног знања и одрицање од сопствених услова куповине или других услова.

Сви достављени подаци и забележена потврда биће вредни доказа трансакције. Потврда ће бити вредна потписивања и прихватања трансакција. Продавац ће обавестити путем е-поште потврду о регистрованој поруџбини.

Повлачење:

Купци, непрофесионални појединци, имају рок за повлачење од 14 дана од испоруке наруџбине за враћање производа продавцу на замену или повраћај новца без казне, осим трошкова поврата. Ако достава није извршена у року од 30 дана, купац има право да откаже куповину и целокупна уплата мора да се рефундира на истој картици која се користи за плаћање).

Услови плаћања:

Цена је дужна приликом наруџбе. Уплате ће се вршити кредитном картицом; реализоваће се путем безбедног ПАИ ПАЛ система који користи ССЛ протокол „Сецуре Соцкет Лаиер“ тако да се пренете информације шифрују софтвером и да их ниједна трећа страна не може узети у обзир током транспорта на мрежи. Рачун купца теретиће се само приликом слања доступних производа или услуга и износа послатих или преузетих производа или услуга. На захтев купца, биће му послата фактура у папирном облику са ПДВ-ом.

Испоруке:

Доставе се врше на адресу назначену у наруџбеници која може бити само на договореном географском подручју. За ризике је одговоран купац од тренутка када су производи напустили просторије компаније ГХО АХК СПРЛ. У случају оштећења током транспорта, образложени протест мора се поднети превознику у року од три дана од испоруке. Времена испоруке су само оквирна; ако пређу тридесет дана од наруџбине, уговор о продаји може се раскинути и купцу вратити новац.

Гаранција:

Сви производи које продавац испоручује имају правну гаранцију предвиђену члановима 1641 и наредбама Грађанског законика.

Одговорност:

У случају неусаглашености продатог производа, може се вратити продавцу који ће га вратити, заменити или рефундирати.

Сви захтеви за захтев за замену или повраћај средстава морају се поднети поштом на следећу адресу: ГХО АХК СПРЛ БОУЛЕВАРД ЕДМОНД МАЦХТЕНС 172 Бок 1 1080 МОЛЕНБЕЕК-САИНТ-ЈЕАН БЕЛГИЈА у року од тридесет дана од испоруке.

Интелектуална својина:

Сви елементи ГХО веб странице АХК СПРЛ јесу и остају интелектуално и ексклузивно власништво ГХО АХК СПРЛ.

Нико није овлашћен за репродукцију, експлоатацију, реемитовање или употребу у било које сврхе, макар и делимично, елемената веб локације који су софтверски, визуелни или звучни.

Било која једноставна веза или хипертекст строго је забрањена без изричитог писменог пристанка компаније ГХО АХК СПРЛ.

Лични подаци:

У складу са законом који се односи на рачунаре, датотеке и слободе од 6. јануара 1978, подаци личне природе који се односе на купце могу бити предмет аутоматске обраде. ГХО АХК СПРЛ задржава право да прикупља информације о купцима, укључујући и употребу колачића, и да, уколико жели, преноси пословне партнере прикупљене информације. Купци се могу приговорити откривању њихових података обавештавањем ГХО АХК СПРЛ. Слично томе, корисници имају право приступа и исправке података који се на њих односе, у складу са законом од 6. јануара 1978.

Архивирање - доказ:

ГХО АХК СПРЛ ће архивирати наруџбенице и рачуне на поузданом и трајном носачу који представља верну копију у складу са одредбама члана 1348 Грађанског законика.

Компјутеризоване регистре ГХО АХК СПРЛ странке ће сматрати доказом комуникације, налога, плаћања и трансакција између страна.

Судски спор:

Садашњи услови продаје путем интернета подлежу белгијском закону.

У случају спора, надлежност је додељена надлежним судовима у Бриселу 1000 БЕЛГИЈА, без обзира на плуралност оптужених или захтев за гаранцију.

Потпис:

Тхиерри РЕМИ:

Законски заступник